Taisyklės

Akcijos taisyklės

 

1. Organizatorius

1.1. UAB Knygų klubas (juridinio asmens kodas: 304148241, reg. buveinės adresas: Ulonų g. 2, 08245 Vilnius) (toliau – „Organizatorius“) organizuoja akciją „Atlik testą, sužinok koks knygos herojus tavyje slypi bei kokios knygos tau tinkamiausios ir gauk -20% nuolaidos kodą savo pirkinių krepšeliui“. Knygų klubo svetainėje adresu: www.knygutestas.lt (toliau – „Akcija“), kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau – „Taisyklės“). Nuolaidos kodas negalioja mok. literatūrai, knygų klubo dovanų kortelėms, knygoms anglų kalba, mėnesio pasiūlymo bei išankstinės prekybos knygoms. Nuolaidos kodas galioja iki 2018 m. lapkričio 22 d.

 

2. Akcijos sąlygos ir laikotarpis

2.1. Akcija vyksta nuo 2018 m. spalio 30 d. iki 2018 m. lapkričio 22 d. (imtinai).

 

3. Akcijos dalyviai

3.1. Akcijos dalyvis – asmuo, turintis teisę dalyvauti Akcijoje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.2. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai bei kiti asmenys, kuriuos Organizatorius tiesiogiai ar netiesiogiai samdo Akcijai organizuoti ir/ar vykdyti, taip pat šių asmenų artimieji giminaičiai.

3.3. Akcijoje negali dalyvauti jaunesni nei 14 metų asmenys. Jaunesni nei 18 metų asmenys Akcijoje gali dalyvauti tik su tėvų ar rūpintojų sutikimu. Jaunesnis nei 18 metų asmuo registruodamasis dalyvauti Akcijoje patvirtina, kad yra gautas tėvų ar rūpintojų sutikimas, bei kad tėvai ar rūpintojai susipažino su Taisyklėmis.

 

4. Registracija

4.1. Norėdami dalyvauti Akcijoje ir laimėti prizą, Akcijos dalyviai registracijos formoje turi įvesti savo vardą el. pašto adresą bei sutikti su žaidimo Taisyklėmis. Taip pat, jeigu Akcijos dalyvis nori gauti Knygų klubo naujienlaiškį, papildomai besiregistruodamas dalyvavimui Akcijoje, jis gali išreikšti sutikimą gauti Knygų klubo naujienlaiškį. Akcijos dalyvis gali rinktis nepateikti tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju jam gali būti neleidžiama naudotis Organizatoriaus siūlomomis paslaugomis / pasiūlymais.

4.2. Akcijos dalyvis pretenduoja į prizus tik tuomet, kai visa būtina informacija pateikta ir pasirodo testo rezultato langas.

 

5. Prizai

5.1. Užsiregistravę asmuo gauna prizą:

Organizatoriaus įsteigtą dovaną -  20% nuolaidos kodą pirkinių krepšeliui Knygų klube.

 

6. Ginčų nagrinėjimo tvarka

6.1. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir/ar prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.

6.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti Akcijos laikotarpiu ar ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas pasibaigus Akcijai adresu UAB Knygų klubas, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, arba el. pašto adresu info@knyguklubas.lt.

6.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.

 

7. Asmens duomenų apsauga

7.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Organizatorius įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Akcijos dalyvių asmens duomenys nebus teikiami jokiems duomenų gavėjams.

7.2. Akcijos metu Akcijos dalyvių sutikimu surinkti asmens duomenys (vardas ir el. pašto adresas) bus naudojami Akcijos vykdymo ir tiesioginės rinkodaros tikslais (jei Akcijos dalyvis išreiškia atskirą sutikimą gauti Organizatoriaus naujienlaiškius).

7.3. Jei Akcijos dalyvis išreiškia sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, jo pateiktus asmens duomenis Organizatorius saugos 3 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo (aktyvus veiksmas – tai: sutikimas gauti naujienlaiškį, prisijungimas prie savo paskyros, jei Akcijos dalyvis tokią turi, arba naujienlaiškio atidarymas). Jei Akcijos dalyvis išreiškia sutikimą tik dėl žaidimo Taisyklių, jo pateiktus asmens duomenis Organizatorius saugos Akcijos laikotarpiu ir 30 dienų pasibaigus Akcijai. Pasibaigus nurodytiems terminams, duomenys bus sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

7.4. Akcijos dalyviai dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

7.5. Akcijos dalyvis patvirtina, kad yra supažindintas su teise žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, teise prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su Akcijos dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, teise nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis, paspausdamas atsisakymo nuorodą atsiųstame el. laiške arba pranešdamas apie tai el. pašto adresu info@knyguklubas.lt, taip pat teise į duomenų perkeliamumą. Duomenų valdytojas gali nesudaryti Akcijos dalyviams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Akcijos dalyvio ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

7.6. Jei pastebėjote šių Taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų: paštu UAB Knygų klubas, Ulonų g. 2, 08245 Vilnius; tel. nr. 8 700 55622; el. paštu info@knyguklubas.lt; arba kreipkitės į mūsų įmonės Duomenų apsaugos pareigūną: el. paštas: pareigunas@alg.lt.

7.7. Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. nr. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

 

8. Atsakomybė

8.1. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu.

8.2. Organizatorius neprisiima jokių įsipareigojimų, susijusių su prizo kokybe.

 

9. Mokesčiai ir kitos išlaidos

9.1. Mokesčius, susijusius su šia Akcija, jei mokestinė prievolė yra nustatyta teisės aktų, sumoka Organizatorius.

 

10. Kitos sąlygos

10.1. Akcijos dalyviai, registruodamiesi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, patvirtina savo sutikimą dalyvauti Akcijoje.

10.2. Akcijos dalyviai, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

10.3. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti prizų įteikimo tvarką. Apie prizų įteikimo tvarkos pakeitimą Organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.knyguklubas.lt.

10.4. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

10.5. Prizas į pinigus ir kitus daiktus nėra keičiamas. Už neatsiimtą prizą dalyviui nėra atlyginama.

10.6. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje interneto svetainėje www.knyguklubas.lt.

10.7 Kilus klausimams, galima kreiptis šiuo el. pašto adresu: info@knyguklubas.lt